© 2011-2016. The Project Team

 

HOME T.P.E. Home The Project The Team The Results Databases Flash Maps Contact

The Political Elite from Transylvania (1867-1918)

Research project financed by CNCS-UEFISCDI through the research grant PN-II-ID-PCE-2011-3-0040.

Contract no. 231/2011

 

 

© 2011-2016. The Project Team

 

2013 Project Results

 

 

The Catalogue of the MPs elected in the Hungarian Lower Chamber, between 1867 and 1918, from the constituencies of Eastern Hungary (Transylvania, Banat, Crişana, Bihor, Sătmar, Maramureş).

 

 

Papers in periodicals

 

Judit Pál, The Representation of Transylvanian Towns in Parliament in the Period 1878-1910, in “Transylvanian Review”, XXII, 2013, no. 4.

 

Nicolae Bocşan, Liberalism and Nationalism in Alexandru Mocioni’s Parliamentary Activity (1865-1871), in “Transylvanian Review”, XXII, 2013, no. 4

 

Andrea Fehér, The Political Message of the Electoral Speeches Published in the Hungarian Press of Cluj (1869-1910), in “Transylvanian Review”, XXII, 2013, no. 4

 

Ovidiu Iudean, Alexandru Onojescu, Politics, Nationalism and Parliamentarism. The Romanian Representatives in the Budapest Parliament, in “Transylvanian Review”, XXII, 2013, no. 4

 

Vlad Popovici, Între bibliografie şi biografie colectivă. Cărţile publicate de elita politică românească din Ungaria (1867-1918), in “Anuarul Institutului de Istorie George Bariţiu din Cluj”, LII, 2013, Suppl., p. 77-95

 

Alexandru Onojescu, Spre o “dietă a amploaiaţilor”. Rolul funcţionarilor români din perioada liberală în alegerile pentru Dieta de la Sibiu din 1863-1864, in “Annales Universitatis Apulensis. Series historica”, 17/I, 2013, forthcoming.

 

 

Books

 

Judit Pál, Vlad Popovici (eds.), Elites and Politics in Central and Eastern Europe (1848-1918), Peter Lang Publishing, 2014.

 

 

Studies in collective volumes

 

Judit Pál, ‘The Struggle of Colours’: Flags as National Symbols in Transylvania in 1848, in vol. Anders E. B. Blomqvist, Constantin Iordachi, Balázs Trencsényi (eds), Hungary and Romania Beyond National Narratives. Comparisons and Entanglements, Oxford etc., Peter Lang, 2013, p. 93−123. (Nationalism across the Globe, vol. 10).

 

Alexandru Onojescu, Between National Passion and Individual Interests. A Possible Interest-Group in Transylvania. 1868-1874, in vol. Daniel Dumitran, Valer Moga (eds.), Economy and Society in Central and Eastern Europe. Territory, Population, Consumption. Papers of the International Conference held in Alba Iulia, April 25th-27th, 2013, LIT Verlag (Series Osteuropa), 2013, p. 299-310. ISBN 3-643-90445-4

 

Nicolae Bocşan, Andrei Şaguna şi Andrei Mocioni in vol. Dorin Alic (ed.), Simpozionul internaţional “Taină şi comuniune”, Caransebeş, 24-25 aprilie 2012, Editura Episcopiei Caransebeşului, 2012, p. 323-333.

 

Judit Pál, Representation of the Transylvanian Towns in the Hungarian Parliament and Town MPs after the Austro-Hungarian Compromise (1866-1875), in vol. Judit Pál, Vlad Popovici (eds.), Elites and Politics in Central and Eastern Europe 1848-1918, Peter Lang, 2014, forthcoming.

 

Nicolae Bocşan, The Romanian Political Elite in Transylvania between Militancy and Professionalisation - General Considerations, in vol. Judit Pál, Vlad Popovici (eds.), Elites and Politics in Central and Eastern Europe 1848-1918, Peter Lang, 2014, forthcoming.

 

Ovidiu Iudean, Alexandru Onojescu, Vlad Popovici, Parliamentary Representation in Eastern Hungary 1867-1918, in vol. Judit Pál, Vlad Popovici (eds.), Elites and Politics in Central and Eastern Europe 1848-1918, Peter Lang, 2014, forthcoming.

 

 

Scientific events attended

 

Judit Pál, Elita politică din Transilvania în a doua jumătate a secolului al XIX-lea (The Political Elite from Transylvania during the second half of the 19th century) – Revoluții, Reforme, Modernități în lungul secol al XIX-lea – al 2-lea atelier GRiP – New Europe College, Bucharest, 18th-19th January 2013

 

Judit Pál, Az erdélyi örmények integrációja a 18−19. Században (Armenian integration in Transylvania in the 18th and 19th c.) − “A kulturális transzfer lehetőségei – „Örmények Közép- és Kelet-Európában” – host: Geisteswissenschaftliches Zentrum (GWZO) Leipzig, Biblioteca Națională Széchényi din Budapesta, Budapest, 5th-6th April 2013

 

Alexandru Onojescu, Between National Passion and Individual Interests. A Possible Interest-Group in Transylvania. 1868-1874, Economy and Society in Central and Eastern Europe. Territory, Population, Consumption (1st edition), “1 December” University in Alba Iulia, Alba Iulia, Aprilie 25th-27th, 2013

 

Nicolae Bocşan, Un memorialist bănăţean al Marelui Război: Pavel Jumanca, Banatul - istorie și multiculturalitate”, „Eftimie Murgu” University of Reșița, Reșița, 24th-25th May 2013

 

Vlad Popovici, Procesul electoral în Banat (1861-1918). Statistică, Evoluţii, Prosopografie (The Electoral Process in the Banat. Statistics, Evolution, Prosopography), Banatul - istorie și multiculturalitate”, „Eftimie Murgu” University of Reșița, Reșița, 24th-25th May 2013

 

Ovidiu Emil Iudean, Între sentiment național și pragmatism politic: deputatul parlamentar Constantin Burdia (Between national feelings and political pragmatism: the MP Constantin Burdia)- „Banatul - istorie și multiculturalitate”, „Eftimie Murgu” University of Reșița, Reșița, 24th-25th May 2013

 

Judit Pál, The struggle of the elites on the periphery of the Empire. Nationalities and the union of Transylvania, @ the Edge. Congress of the Humanities and Social Sciences. Hungarian Studies Association of Canada section, University of Victoria, June 1st-3rd, 2013.

 

Judit Pál, Eliten und Parteienmobilisation in Siebenbürgen in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts – Politische Mobilisierung in Ostmittel- und Südosteuropa” − Herder Institut, Marburg – Institut für Ost- und Südosteuropaforschung, Regensburg – Marburg, 13th-14th June 2013

 

Ovidiu Emil Iudean, Oana Valentina Sorescu, From Protest Petitions to Parliamentary Action – The Attitude of the Leadership of the Nationalities in Hungary in Regards to the Minister Ágoston Trefort’s Magyarization Policy - Empires and Nations, Sapienza University of Rome, Rome, 20th-22nd June 2013.

 

Vlad Popovici, Culture, Science and the Political Culture of the Romanians in Transylvania and Hungary (1848-1918) - Empires and Nations, Sapienza University of Rome, Rome, 20th-22nd June 2013.

 

Alexandru Onojescu, Politics and Parliamentarism. The Romanian Political Elite from Transylvania between Vienna and Pest - Empires and Nations, Sapienza University of Rome, Rome, 20th-22nd June 2013.

 

Vlad Popovici, Reflecţii asupra culturii politice a românilor din Transilvania şi Ungaria între 1848-1918 (Reflections on the Political Culture of the Romanians from Transylvania and Hungary) - “Simpozionul Internaţional ‘Românii din afara graniţelor ţării’. Perspective culturale europene”, Iaşi-Alba Iulia-Bor-Vidin, 14th-18th October 2013.

 

Vlad Popovici, Prezenţa reprezentanţilor din Banat şi Părţile Vestice în structurile de conducere ale Partidului National Roman (1881-1914) - Studiu prosopografic (The representatives from Banat within the Romanian National Party board (1881-1914) - Prosopographical study) - Istorie şi Cultură în Banat” 2nd edition, „Titu Maiorescu” Institute for Banat Studies of the Romanian Academy-Timişoara branch; Institute for the Culture of the Romanians in Voivodina-Zrenianin, Giroc-Timişoara, 25th-26th October 2013.

 

Ovidiu Iudean - Partidul Moderat Român şi receptarea sa în comitatele bănăţene (The Romanian Moderate Party and its impact in the Banat counties) - Istorie şi Cultură în Banat” 2nd edition, „Titu Maiorescu” Institute for Banat Studies of the Romanian Academy-Timişoara branch; Institute for the Culture of the Romanians in Voivodina-Zrenianin, Giroc-Timişoara, 25th-26th October 2013.