© 2011-2016. The Project Team

 

HOME T.P.E. Home The Project The Team The Results Databases Flash Maps Contact

The Political Elite from Transylvania (1867-1918)

Research project financed by CNCS-UEFISCDI through the research grant PN-II-ID-PCE-2011-3-0040.

Contract no. 231/2011

 

 

© 2011-2016. The Project Team

 

2014 Project Results

 

 

The Catalogue of the MPs elected in the Hungarian Lower Chamber, between 1867 and 1918, from the constituencies of Eastern Hungary (Transylvania, Banat, Crişana, Bihor, Sătmar, Maramureş).

 

A printed version of the catalogue, together with counter candidates, results and presence at polls is to be issued in 2016.

 

 

Papers in periodicals

 

Judit Pál, Roman Holec, Dvaja vysokí štátni úradníci – dva integračné pokusy ­– dve „imperiálne kariéry“? (knieža Karl Schwarzenberg a gróf Emanuel Péchy v S edmohradsku). [Two high state officials – two integration attempts – two “imperial careers”? (Prince Karl Schwarzenberg and Count Emanuel Péchy in Transylvania)], in ”Historický časopis”, vol. 62 (2014) nr. 3. 447−470.

 

Vlad Popovici, The Electoral Process in the Banat (1861-1918). Statistics. Evolution. Prosopography, in ”Anuarul Institutului de Istorie George Barițiu din Cluj-Napoca”, LIII, 2014, p. 31-44.

 

Vlad Popovici, Reprezentanții Sebeșului în Parlamentul Ungariei (1866-1918), in ”Terra Sebus. Acta Musei Sabisiensis”, VI, 2014, p. 451-471.

 

Vlad Popovici, Ovidiu Iudean, Romanian Election newssheets in Banat and Transylvania before 1918, in ”Analele Banatului. S.N. Arheologie - Istorie”, XXII, 2014, p. 355-361.

 

 

Papers in volumes, proceedings and book chapters

 

Judit Pál, Electoral Corruption in Austro-Hungarian Transylvania at the Beginning of the Dualist Period (1867-1872), in Frédéric Monier, Olivier Dard, Jens Ivo Engels (eds.): Patronage et corruption politiques dans l’Europe contemporaine. 2. Les coulisses du politique à l’époque contemporaine XIXe-XXe siècles. Paris, Armand Colin (Recherches), 2014. 107−126.

 

Judit Pál, Korrupció vagy „hazafias cselekedet”? Választási korrupció Erdélyben a dualizmus kor elején, in Rendiség és parlamentarizmus Magyarországon a kezdetektől 1918-ig. Budapest, Országgyűlés Hivatala, 2013, p. 388−404.

 

Judit Pál, Felekezet és politika Erdélyben a 19. század közepén, in Gyulai Éva (szerk.): Úr és szolga a történettudomány egységében – Társadalomtörténeti tanulmányok / Lords and Servants in History’s Unity – Studies on Social History. Miskolc, Miskolci Egyetem BTK Történettudományi Intézet, 2014, p. 104−117.

 

Vlad Popovici, Reflections on the political culture of the Romanians from Transylvania and Hungary (1848-1918), in Biagini Antonello, Motta Giovanna (eds.), Empires and Nations from the Eighteenth to the Twentieth Century, vol. 2, Cambridge Scholars Publishing , Newcastle upon Tyne, 2014, p. 211-220.

 

Ovidiu Iudean, Oana-Valentina Sorescu, From Protest Petitions to Parliamentary action: The Attitude of the leadership of the Nationalities in Hungary in regards to the Minister Ágoston Trefort’s Magyarization Policy, in Biagini Antonello, Motta Giovanna (eds.), Empires and Nations from the Eighteenth to the Twentieth Century, vol. 2, Cambridge Scholars Publishing , Newcastle upon Tyne, 2014, p. 248-257.

 

Alexandru Onojescu, Politics and Parliamentarism: the Romanian Political Elite from Transylvania between Vienna and Pest (1860-1871), in Biagini Antonello, Motta Giovanna (eds.), Empires and Nations from the Eighteenth to the Twentieth Century, vol. 2, Cambridge Scholars Publishing , Newcastle upon Tyne, 2014, p. 258-265.

 

Vlad Popovici, Procesul electoral în Banat 1861-1918, in Studii și cercetări. Actele Simpozionului „Banat - Istorie și multiculturalitate”/Studije i istraživanja. Radovi simpozijuma „Banat - Istorija i multikulturalnost”, editori Costa Roșu, Carmen Albert, Editura Fundației Novi Sad și Editura ICRV Zrenianin, Zrenianin/Novi Sad, 2014, p. 13-27.

 

Ovidiu Iudean, Între sentiment național și pragmatism politic: Deputatul parlamentar Constantin Burdia și Afacerea Poporul român, in Studii și cercetări. Actele Simpozionului „Banat - Istorie și multiculturalitate”/Studije i istraživanja. Radovi simpozijuma „Banat - Istorija i multikulturalnost”, editori Costa Roșu, Carmen Albert, Editura Fundației Novi Sad și Editura ICRV Zrenianin, Zrenianin/Novi Sad, 2014, p. 83-94.

 

Nicolae Bocsan, Liberalism şi naţionalism în activitatea parlamentară a lui Alexandru Mocioni (1865-1874), in Diversitate culturală, realităţi politice şi multiconfesionalism în Transilvania şi Banat (Sec. XVIII-XX). Cercetătorului ştiinţific gr. I dr. Dumitru Suciu la împlinirea vârstei de 70 de ani, coord. Attila Varga, Iosif Marin Balog, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2014, p. 261-274.

 

Nicolae Bocsan, Austro-Ungaria şi independenţa României (1877-1880), in In memoriam Grigore Ploeşteanu. Studii şi evocări, coord. Vasile Dobrescu, Cornel Sigmirean, Corina Teodor, Bucureşti, Edit. Academiei Române, 2014, pp. 308-320.

 

Vlad Popovici, Profil de grup al reprezentanților din Banat și Părțile Vestice în conducerea Partidului Național Român (1881-1914), in Istorie și cultură în Banat, editori Iosif Ionel Toma, Alin Cristian Scridon, Viorel Dorel Cherciu, Editura Waldpress, Timișoara, 2014, p. 401-410.

 

Ovidiu Iudean, Partidul Moderat Român și receptarea sa în comitatele bănățene, in Istorie și cultură în Banat, editori Iosif Ionel Toma, Alin Cristian Scridon, Viorel Dorel Cherciu, Editura Waldpress, Timișoara, 2014, p. 144-170.

 

 

Scientific events attended

 

As organizer:

Judit Pál: Organizarea panelului „Parliamentary Elites in Central and South-Eastern Europe before the Great War. State of Research and Envisioned Developments” împreună cu Silvia Marton (Universitatea din București) la European Social Sciences History Conference (ESSHC) Viena, 23-26. 04. 2014 – data panelului 23.04.2014.

 

As Keynote speeker:

Judit Pál: Ständische Nationen, politische Nationen oder Nationalitäten? Rumänen, Ungarn  und Sachsen in Siebenbürgen im 19. Jahrhundert – „Nationalstaat und ethnische Homogenisierung – Ungarn und Rumänien im Vergleich (1867-1914)” - Kommission für Geschichte und Kultur der Deutschen in Südosteuropa (KDKDS), Andrássy-Universität Budapest (AUB), Institut für donauschwäbische Geschichte und Landeskunde (IDGL), Budapest, 18−20. 09. 2014

 

As attendant with presentation:

Judit Pál, Vlad Popovici, Generation Shifts within the Parliamentary Elite from Eastern Hungary and Transylvania (1867–1918) - European Social Sciences History Conference (ESSHC) Viena, 23. 04. 2014.

 

Judit Pál, Boundaries of the Administrative Units of the State and the Elites in Transylvania in the 19th century „Borders without Boundaries” − Hungarian Studies Association of Canada (HSAC) − Canadian Congress of the Humanities and Social Sciences at Brock University, St. Catharines, Ontario, Canada − 24-30. 05 2014.

 

Judit Pál, Arisztokraták a császár és király szolgálatában: Erdély két „kormányzója” a 19. század közepén [Aristocrați în slujba împăratului și regelui: Doi guvernatori ai Transilvaniei la mijlocul secolului al 19-lea] – Debrecen University Symposium 2014 – „Műveltség és társadalmi szerepek: az arisztokrácia változó társadalmi szerepei” – Debrecen, 8−9. 10. 2014.

Judit Pál, Die politische Rolle der siebenbürgischen Aristokratie vor dem Ersten Weltkrieg – „Altösterreichischer Adel zwischen Nation – Nationalismus – Faschismus/ Nationalsozialismu (von ca. 1870–1938/1945)” – Universität Wien, Institut für Osteuropäische Geschichte, 3-5. 12. 2014.

 

Alexandru Onojescu, Bureaucracy as an interest group. The case of the Romanian High Civil-Servants from Transylvania between 1861-1867, - European Social Sciences History Conference (ESSHC) Viena, 23. 04. 2014.

 

Iudean Ovidiu, Elita administrativă comitatensă din Banat în perioada dualistă - Simpozionul internațional „Banat - Istorie și multiculturalitate/Banat - Istorija i multikulturalnost”, Institutul de cultură al românilor din Voivodina, Zrenianin/Novi Sad, Serbia, 11-13 iulie 2014.